Trang chủ > Tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng nhân sự của VEDICO được áp dụng cho tất cả Công ty, chi nhánh và các Dự án trực thuộc. Sau khi nhận Hồ sơ hợp lệ, ban Dự án sẽ tổ chức xét duyệt để tuyển chọn ra các ứng viên đủ điều kiện cho vòng phỏng vấn 1. Sẽ có 2 vòng tuyển chọn theo Hồ sơ:

Xem thêm

 Ngoài bộ Hồ sơ đầy đủ theo quy định tuyển dụng của VEDICO ra, CTV còn phải trải qua một số vòng Kiểm tra trình độ, khả năng thật sự về Dịch thuật (Biên dịch và Phiên dịch) để có thể gia nhập đội ngũ VEDICO. Trước mắt các anh/chị CTV có thể làm bài Test và gửi về cho VEDICO theo quy định chi tiết ở Bài TEST.

Xem thêm
+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Dịch vụ biên dịch

Phiên dịch hội thảo

Học biên dịch

Học phiên dịch

Luyện dịch Cabin

Hỗ trợ kỹ thuật 2

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 23
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 114
  • Tổng số lượt truy cập: 1262227